5/5

Performans

Konuşma terapisi çocukluk, ergenlik

ve yetişkinlikte ses, konuşma, konuşma ve yutma bozukluklarının tedavisidir.

Hem danışmanlık, teşhis hem de bireysel terapi içerir.

Bir harfin telaffuzunu çocuk uygulamaları

Çocuklarda dil gelişimi gecikmeleri

Çocuklarda dil gelişimi gecikmeleri

Dil gelişimindeki gecikmeler veya bozukluklar (SEV/SES), çocuk gelişiminde meydana gelen konuşma ve konuşma anormallikleridir.

Dil geliştirme gecikmesinin özellikleri (SEV/SES)

 • sınırlı aktif ve pasif kelime dağarcığı
 • Eklemlenme bozukluğu
 • sınırlı dil anlayışı
 • Seslerin işitsel ayrımının bozulması
 • zayıf dil ve dudak kasları
 • Dilbilgisinin bozulması

Belirli ve genel bir dil geliştirme bozukluğu arasında bir ayrım yapılır:

Belirli dil geliştirme gecikmesi
Belirli bir dil gelişimi bozukluğu, çocuğun dil gelişimi bir dil düzeyinde, birkaç veya hatta her düzeyde bozulduğunda ortaya çıkar.

 • Telaffuz seviyesinin bozulması (dislelia)
 • Konuşma anlama bozukluğunun kelime anlamı ve kelime dağarcığının rahatsız edici)
 • Dilbilgisi seviyesinin bozukluğu (disgramatizm)
 • İletişim seviyesinin bozulması (iletişim kesintisi)

Genel konuşma geliştirme bozukluğu
Genel bir konuşma geliştirme bozukluğu, konuşma gelişimi birincil bozukluktan kaynaklandığında ortaya çıkar.

örneğin:

 • Erken çocukluk beyin hasarı
 • Periferik ve merkezi işitme bozuklukları
 • Çoklu engellilik

Tanılamada aşağıdaki alanlar gözlenir ve kontrol edilir:

 • lügatçe
 • mafsal
 • Dil anlama Dudak ve dil kaslarının gücü ve koordinasyonu
 • Dilbilgisi Becerileri
 • Denetimsel algı
 • Görsel algı

Çocuklarda okuma ve yazım zayıflığı (LRS)

Okuma-imla zaafı, yazılı dilin öğrenilmesinde zihinsel gelişim, çevre veya öğretim koşullarının bozulmasıyla açıklanamayan bir bozukluktur.
Aşağıdaki kısmi performans zayıflıklarından kaynaklanır:
 • motor beceriler
 • görsel algı
 • işitsel algının
 • bellek ve alma yetenekleri
 • fonolojik farkındalık
 • genel dil becerileri

Akustik ve/veya görsel uyaranların beyne iletiminin sadece sınırlı ölçüde çalıştığı merkezi sinir sisteminin kısmi fonksiyonlarının bozulmasıdır. Okuma yazma öğrenme sorunlarının bir nedeni olarak kısıtlı işitme ve görme tıbbi muayeneler tarafından hariç tutulmalıdır.

Bir çocuğun dil terapisi
Sängerin mit Stimmstörung.

Yetişkinlerde, çocuklarda ve ergenlerde ses bozuklukları

Uygulamamızda, size her ses bozukluğunun tanısını ve tedavisini sunuyoruz.
Ses, insan iletişiminin önemli bir unsurudur – ses hastaysa, kişisel ifade genellikle bundan muzdariptir.

Şarkı söyleyen sesin bozulması

Uygulamamızda, şarkı söyleyen sesin teşhisi ve terapisi özellikle profesyonel şarkıcıların yanı sıra her tarzdan (e.B.klassik, Pop, Rock, Jazz) kendini adamış amatör veya koro şarkıcılarına yöneliktir. (Yeniden) edinim ve kişinin kendi sesini daha derin tanımanın yanı sıra, sesin günlük yaşamda kalıcı olarak istikrarlı bir performansı temel terapötik hedeftir. Terapist ve hasta birlikte, rahatsız sesin fonksiyonel rehabilitasyonunun yanı sıra, diğer şeylerin yanı sıra tıbbi ve psikolojik temellere dayanarak günlük hayata kalıcı olarak aktarılmasını çözer. Terapi boyunca kişisel ve sanatsal yönelimlerin bireyselliği özel olarak göz önünde bulundurulmaktadır.

Ses terapisinin içeriği (bozukluğun düzenine bağlı olarak):

Algı, nefes alma, ses (ses, şarkı söyleyen ses), gevşeme egzersizleri, eklemlenme/rezonans, duruş, kişi/niyet, anatomi, hoparlör çizimi/ses oluşumu.

Ses bozukluğu olduğunu mu hissediyorlar?

Bunun olası belirtileri şunlardır:
-ses kaba, kısık veya nefesli geliyor,
-mesleki veya özel çevreleri seslerinin değiştiğine inanır,
-boyunda sık topaklanma hissi,
-sesin sesi değişti,
-konuşurken veya konuştuktan sonra efor hissi,
-değişti, en inertly, sınırlı performansı

Ses terapisine ne kadar erken başlarlarsa o kadar iyi – çünkü fonksiyonel bozukluklar bazen cerrahi olarak çıkarılması gereken ses dudaklarında değişikliklere yol açabilir (e.B. Reincke-Ödeme, sert vokal nodülleri.).

Size yardım edelim – sizi görmek için sabırsızlanıyoruz!

Afazi   e.B. inme sonrası konuşma kaybı

Afazi, dil kazanımının tamamlanmasından sonra konuşma baskın serebral yarımkürede edinilmiş beyin hasarına bağlı merkezi bir konuşma ve iletişim bozukluğudur.

Bunlar.B felçler, kazalar, beyin kanaması ve beyin tümörlerinden kaynaklanır.

Afik bozukluklar tüm etkileyici ve alıcı dilsel modalitelere (konuşma, anlama, okuma ve yazma) kadar uzanabilir.

Alzheimer hastasının tedavisi
Sprechapraxie Störung in Folge einer Hirnschädigung.

Konuşma apraksi

Konuşma apraksisi, beyin hasarı sonucu konuşma dizisindeki bireysel hareketlerin veya hareket dizilerinin yürütülmesinde bir bozukluktur.

Bozulma, konuşmada yer alan fonksiyonel devrelerin genellikle bozulmamış işlevi ile motor aktivitelerin planlanmasında veya programlanmasından oluşur.

Genellikle afazi ve konuşma apraksi birlikte ortaya çıkar. Nadir durumlarda, apraksi izolasyonda da ortaya çıkabilir.

Konuşma apraksi belirtileri, örneğin ses malformasyonları, arama hareketleri, konuşma çabası, birlikte hareketler, kendini düzeltme girişimleri, konuşma duraklamaları, esnemeler ve ihmallerle ifade edilir.

disartri

Disartri, merkezi veya periferik sinir sisteminin hasar görmesi sonucu oluşan edinilmiş nörojenik bir konuşma bozukluğudur.

Bozulma, konuşma hareketlerinin kontrolüne ve yürütülmesine yansır. Solunum, fonasyon, eklemlenme, rezonans ve prosodie alanlarında bu nedenle sorunlar ortaya çıkabilir. Ciddi rahatsızlıklarda, konuşmanın tam bir anlaşılmazlığı olabilir.

.B Parkinson hastalığı, Chorea Huntington, Chorea Sydenham, multipl skleroz, kafatası-beyin travması ve inme gibi nörolojik hastalıklar disartri nedeni olarak kabul edilebilir.

Terapist bir erkeğin konuşma bozukluklarını tedavi eder