5/5

Konuşma terapisi için pratik yapın

Fayda -ları

Konuşma terapisi uygulamamızda, aşağıdaki ek hizmetleri sunuyoruz

Facialis Paresen’de PNF tedavi yöntemi (Proprioseptif Nöromüsküler Kolaylaştırma)
Okuryazarlığı teşvik etme
Türk dilinde tanı, terapi ve danışmanlık
Eğitimciler, öğretmenler ve doktorlar için “çok dillilik” konusunda dersler ve daha fazla eğitim
Hekimlerin, okulların, anaokullarının ve diğer terapistlerin tedavisi ile disiplinler arası işbirliği
Ebeveyn bilgilendirme akşamları
Ev ziyaretleri